İGE Kefalet Portalı
Önemli Bilgilendirme

İGE Kefalet Portalı’ndan kefalet başvurusu yapmak için mobil veya elektronik imzanızın bulunması ve aktif olması gerekmektedir. Mobil imza ile e-imza farklı olup mobil imzanızı iletişim operatörlerinden, e-imza ürününü ise hizmeti sağlayan ilgili kuruluşlardan satın alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ürünlerimiz

İGE Akbank Yeşil Dönüşüm Kefalet Destek Paketi

Destek paketimiz, kredibilitesi olmakla birlikte teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan KOBİ niteliğini haiz ihracatçıların enerji ve kaynak verimliliği sağlayan yatırımlarına, İGE özkaynaklarından verilecek kefaletler yoluyla Akbank tarafından kredi kullandırılmasının sağlanması için hazırlanmıştır.

Hedeflenen Kredi Hacmi: 945 Milyon TL
Başvuru Süresi: 01.04.2025’e kadar
İlgili Finans Kuruluşu: Akbank T.A.Ş.
Yararlanıcı Türü: KOBİ
Yararlanıcı Kredi Üst Limiti: 18.750.000 TL
Ürün Vadesi: Azami 24 Ay
Başvuru Kredi Tipi/Türü: Nakit - TL
Başvuru Ücreti (İGE): 2.000 TL
Kefalet Komisyonu (İGE): %2
Yukarıda belirtilenler, ürünle ilgili genel koşullar olup ürün koşulları ve talep edilen belgeler nihai olarak Akbank tarafından duyurulacaktır.