İGE Kefalet Portalı
Önemli Bilgilendirme

İGE Kefalet Portalı’ndan kefalet başvurusu yapmak için mobil imzanızın bulunması ve aktif olması gerekmektedir. Mobil imza elektronik imzadan farklı olup mobil imzanızı iletişim operatörlerinden satın alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ürünlerimiz

İGE Şekerbank İhracatta Kadını Destekleme Paketi

Destek paketimiz, kredibilitesi olmakla birlikte teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan KOBİ niteliğini haiz kadın ihracatçılara İGE özkaynaklarından verilecek kefaletler yoluyla Şekerbank tarafından kredi kullandırılmasının sağlanması için hazırlanmıştır.

Hedeflenen Kredi Hacmi: 750 Milyon TL
Başvuru Süresi: 31.12.2024’e kadar
İlgili Finans Kuruluşu: Şekerbank T.A.Ş.
Yararlanıcı Türü: KOBİ
Yararlanıcı Kredi Üst Limiti: 10.000.000 TL
Ürün Vadesi: Azami 24 Ay
Başvuru Kredi Tipi/Türü: Nakit - TL
Başvuru Ücreti (İGE): 2.000 TL
Kefalet Komisyonu (İGE): %2
Yukarıda belirtilenler, ürünle ilgili genel koşullar olup ürün koşulları ve talep edilen belgeler nihai olarak Şekerbank tarafından duyurulacaktır.