İGE Kefalet Portalı
Önemli Bilgilendirme

İGE Kefalet Portalı’ndan kefalet başvurusu yapmak için mobil veya elektronik imzanızın bulunması ve aktif olması gerekmektedir. Mobil imza ile e-imza farklı olup mobil imzanızı iletişim operatörlerinden, e-imza ürününü ise hizmeti sağlayan ilgili kuruluşlardan satın alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İGE Kefalet Portalı

İGE Kefalet Portalı

İGE Kefalet Portalı, mal ya da hizmet ihracatı yapan KOBİ ve KOBİ Dışı niteliğindeki ihracatçılar için veri ve ileri teknoloji kullanılarak ihracatçıların finansmana en uygun koşullarda erişimini sağlayan inovatif bir platformdur. İGE Kefalet Portalı sayesinde ihracatçı firma bankaya gitmeden direkt İGE üzerinden kefalet başvurusu yapabilmektedir.

İGE Kefalet Portalı
Tanıtım Filmi
İGE Kefalet Portalı
İGE Kefalet Portalı
Nasıl Başvurulur Filmi
İGE Kefalet Portalı

İGE Kefalet Portalı’nın Amacı


  • İhracatçının kendi kredibilitesinin tespiti için gereken veri setini ve İGE’nin kefalet uygunluğunu tek bir platform üzerinden bankalarla paylaşarak, kredi talebini tüm bankalara aynı anda iletebilmesidir.

  • İhracatçının bankalardan en uygun finansman koşulunu alabilmesinin sağlanmasıdır.

Portal aracılığı ile ihracatçı firma kendisine uygun İGE paketlerinden birini seçerek kefalet başvuru talebini İGE ortağı olan bankalara iletebilmektedir. Bankalar İGE’nin kefaletini içeren bu kredi talebini değerlendirerek yine uygulama üzerinden fiyat ve koşul önerilerini iletmektedir. Talebi bulunan ihracatçı kendisine en iyi koşulları sunan bankayı seçerek kredisini kullanmak için bankası ile görüşecektir. İGE Kefalet Portalı sayesinde ihracatçı tek bir noktadan tüm bankalara ulaşabildiği gibi, bir banka da kredi ihtiyacı duyan tüm ihracatçılara tek bir uygulama üzerinden ulaşabilecektir.

İGE Kefalet Portalı Kullanım Akışı

İGE Kefalet Portalı aşağıda belirtilen üç ana bölümden oluşmaktadır.


  • Başvuru

  • Değerlendirme

  • Teklif

Kefalet başvuru talebi olan ihracatçı firma yetkilisinin başvurusunun alınabilmesi için öncelikle İGE Kefalet Portalı’na üye olması gerekmektedir. MERSİS üzerinde birden fazla yetkilisi bulunan firmalar için birden fazla üyelik oluşturulması mümkündür. MERSİS ile yetki doğrulaması yapılan firma yetkilisi portal üzerindeki sözleşmeleri dijital olarak imzalayacaktır. Bu yol ile üyeliği tamamlanan firma için yetkili kişi firmanın ihtiyacı olan en uygun ürünü seçerek başvuru aşamasına geçmektedir. İGE Kefalet Portalı üzerinden alınan başvurularda firma adına herhangi bir belge talebinde bulunulmamaktadır. Değerlendirme için talep edilen tüm bilgiler ilgili kamu kurumlarınca yapılan entegrasyonlar sayesinde anlık olarak alınmakta ve uçtan uca dijital olarak tasarlanan model ile değerlendirme sonucu saniyeler içerisinde kullanıcı ekranına yansıtılmaktadır.

Firma İGE Kefalet Portalı üzerinden başvuruda bulunduğu kefalet başvurusu taleplerini toplu olarak görüntüleyebilmektedir.

Kefalet başvuru talebi değerlendirme aşamasında olan firma için bankaların 7 iş günü boyunca talebi değerlendirme süreleri bulunmaktadır.

Banka, bu aşamadan itibaren firmaya ulaşarak dilerse ilave bilgi/belge talebinde bulunabilecektir. Bu değerleme sonucunda Banka tarafından verilecek teklifte; teklif tarihi, teklif vadesi, toplam geri ödeme tutarı, faiz türü, faiz oranı, anapara ödeme sıklığı, faiz ödeme sıklığı, teminat türü, toplam masraf tutarı, kredi türü, toplam komisyon tutarı, anapara ödemesiz dönem süresi, faiz ödemesiz dönem süresi, banka şube kodu, müşteri temsilcisi, telefon ve e-posta adresleri yer alacaktır. Bankaların teklif verme sürelerinin sonunda, firma yetkilisi ekran üzerinde lehine iletilen en iyi teklifleri listeleyip dokümanın çıktısını alarak kullanım yapmayı seçtiği banka ile 2 iş günü içerisinde iletişime geçerek kredi kullandırım işlemlerini yapabilmektedir. Firmanın, her teklif süreci için tekil olarak üretilecek “Teklif Referans Numarası” ile birlikte, 2 iş günü içerisinde, teklif belgesinde yer alan banka/bankalara fiziki veya elektronik ortamda yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapıldığı taktirde bankalar, ilgili İGE kefalet paketinin gerektirdiği süreci ilerletecekler ve sonrasında kredinin kullandırımını gerçekleştireceklerdir. Belirtilen 2 (iki) iş günlük süre içerisinde yapılan başvuruya bağlı olarak firma ile bankanın mutabakatı sonrasında İGE başvuru sürecinin ve kredinin kullandırımının bu 2 (iki) iş günlük süre içerisinde tamamlanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Belirtilen 2 iş günlük sürenin geçirilmesi, Yararlanıcının gerçek dışı/eksik bir beyanının olması, ihracatçının kredibilitesinde başvuru sonrasında somut bir bozulmanın ortaya çıkması, Portal aracılığıyla Yararlanıcı tarafından bildirilen/beyan edilen bilgi, belgelerde hata/eksiklik olması hallerinde Bankanın tekliflerinden cayma hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle ihracatçı firmaların başvuru sırasında giriş yaptığı bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda en yüksek dikkat ve hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, teklif verme süresinden kredinin kullandırılacağı süreye kadar geçen dönemde firmanın kredibilitesinde herhangi bir olumsuzluğun ortaya çıkması ya da düzenleyici otoriteler tarafından alınan kararlar doğrultusunda Bankaların faiz ve komisyonlarına ilişkin politikalarında önemli değişikliklerin yaşanması sebepleriyle Bankaların sundukları Teklifi yerine getirmelerinin kendilerinden beklenemeyecek olması durumunda, Portal üzerinden ilettiği Tekliften vazgeçme hakkını haizdir.

İGE Kefalet Portalı’na ulaşmak için tıklayınız.

İGE Kefalet Portalı Üzerinden Başvurulabilecek Ürünler