İGE Kefalet Portalı
Önemli Bilgilendirme

İGE Kefalet Portalı’ndan kefalet başvurusu yapmak için mobil imzanızın bulunması ve aktif olması gerekmektedir. Mobil imza elektronik imzadan farklı olup mobil imzanızı iletişim operatörlerinden satın alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ürünlerimiz

İGE 100. Yıl Hazine Destek Paketi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği ile oluşturulan paketimiz, kredibilitesi olmakla birlikte teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan KOBİ ve KOBİ Dışı niteliğini haiz ihracatçılara T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği ile verilecek kefaletler yoluyla protokol imzacısı bankalar tarafından kredi kullandırılmasının sağlanması için hazırlanmıştır.

Hedeflenen Kredi Hacmi: 26 Milyar TL
Başvuru Süresi: 30.06.2024’e kadar
Yararlanıcı: KOBİ ve KOBİ Dışı
Yararlanıcı Kredi Üst Limiti (*): KOBİ 35 Milyon TL KOBİ Dışı 70 Milyon TL
Ürün Vadesi: Azami 24 Ay
Başvuru Kredi Tipi/Türü: Nakit TL
Başvuru Ücreti (İGE): Bulunmamaktadır
Kefalet Komisyonu (İGE): %0.5
İlgili Finans Kuruluşları (**): Akbank T.A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
(*) Reeskont kredileri için kredi üst limiti farklılaşmakta olup başvuru yapılacak bankalardan bilgi alınabilecektir.

(**) Diğer İGE ortağı bankaların entegrasyon süreçleri devam etmekte olup tamamlayan bankalarımız listeye ilave edilecektir.

İGE kefaletiyle kullandırılacak kredilere konu tutarlar üretim girdileri, maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere işletmelerin sözleşme veya faturaya bağlı tüm işletme sermayesi ihtiyacının finansmanına yönelik yapılan harcamaları gösterir belge ibrazıyla harcamanın muhatabı olan üçüncü kişilere transfer edilecektir.

Yukarıda belirtilenler, ürünle ilgili genel koşullar olup, ürün koşulları ve talep edilen belgeler nihai olarak başvuru yapılacak bankalar tarafından duyurulacaktır.