İGE Kefalet Portalı
Önemli Bilgilendirme

İGE Kefalet Portalı’ndan kefalet başvurusu yapmak için mobil imzanızın bulunması ve aktif olması gerekmektedir. Mobil imza elektronik imzadan farklı olup mobil imzanızı iletişim operatörlerinden satın alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İGE Kredi Notu

İGE Kredi Notu

İGE Kredi Notu, ihracatçıların finansal durumunu değerlendirerek firmanın kredibilitesi hakkında bilgi veren bir kredi skorudur. Bu skor, sisteme herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan İGE’nin geliştirmiş olduğu analitik model tarafından tamamen dijital ortamda üretilmektedir. İGE Kredi Notu bilgisi, İGE Kefalet Portalı’na üye olan ihracatçılarımızın Mersis tarafından doğrulanmış yetkilileri ile paylaşılmaktadır.

İhracatçılar için İGE Kredi Notuna sahip olmak;

  • İleride İGE kefaletli kredi kullanım talebi olması durumunda bankalar ile çalışmalarında firmanın mevcut durumu için öngörü sağlaması,

  • İGE Kredi Notu hesaplanması sırasında öne çıkan kriterlerin ihracatçılar ile paylaşılması sonucu işletmelerin kendilerini finansal olarak değerlendirmelerine yardımcı olması,

demektir.

Banka için İGE Kredi Notu’nun Önemi

Bu ürün aracılığı ile banka, kendisine başvuruda bulunan ihracatçıdan herhangi bir mali evrak istemeden, firmanın kredibilitesi hakkında ön bir bilgiye sahip olacaktır. İGE Kredi Notu ile firmanın kredibilitesi hakkında ön bir değerlendirme yapma imkanına kavuşacak olan bankanın, kredi verme kararını daha hızlı alabilmesi mümkün olacaktır. Bu imkan, ihracatçılar ve bankalar açısından operasyonel maliyetlerin düşürülmesi için önemli bir araç olma niteliği taşımaktadır.

İGE Kredi Notu Hangi Değerler Arasında Değişir?

İGE Kredi Notu, 1 ile 7 değerleri arasında değişmektedir.

1: Mükemmel, 2: Çok İyi, 3: İyi, 4: Orta, 5: Riskli, 6: Çok Riskli, 7: En Riskli

İGE Kredi Skoru ise, İGE Kredi Notuna ulaşmak için yapılan hesaplamaların rakamsal değeri olup 0,00 ile 100,00 arasında değişmektedir. Bu dağılıma göre 0,00 en riskli puan iken 100,00 riski en düşük olan değerlendirme sonucunu ifade etmektedir.  

İGE Kredi Notu; ihracatçı firma, firma ortakları ve risk grubunda yer alan firmalara ilişkin veriler değiştikçe günlük olarak değişebilmektedir.

İhracatçılarımızın İGE Kefalet Portalı üzerinden alabilecekleri İGE Kredi Notu raporu 30 Nisan 2024’e kadar ücretsiz olacaktır.

Tüm soru ve sorunlarınız ile ilgili İGE Çağrı Merkezi (444 0 300) ile iletişime geçebilirsiniz.

İGE Kredi Notu’na başvurmak için tıklayınız.