İGE Kefalet Portalı
Önemli Bilgilendirme

İGE Kefalet Portalı’ndan kefalet başvurusu yapmak için mobil veya elektronik imzanızın bulunması ve aktif olması gerekmektedir. Mobil imza ile e-imza farklı olup mobil imzanızı iletişim operatörlerinden, e-imza ürününü ise hizmeti sağlayan ilgili kuruluşlardan satın alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ürünlerimiz

İGE Özkaynak Kefalet Destek Paketi

Destek paketimiz, kredibilitesi olmakla birlikte teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan KOBİ ve KOBİ dışı niteliğini haiz ihracatçılara İGE özkaynaklarından verilecek kefaletler yoluyla Eximbank tarafından kredi kullandırılmasının sağlanması için hazırlanmıştır.

Hedeflenen Kredi Hacmi: 46.6 Milyar TL
Başvuru Süresi: 30.06.2024’e kadar
İlgili Finans Kuruluşu: Eximbank
Yararlanıcı Türü: KOBİ ve KOBİ Dışı
Yararlanıcı Kredi Üst Limiti:
KOBİ
KOBİ Dışı
30 Milyon TL
60 Milyon TL
Ürün Vadesi: Azami 12 Ay
Başvuru Kredi Tipi/Türü: Nakit - TL
Başvuru Ücreti (İGE): 2.000 TL
Kefalet Komisyonu (İGE): %1.25
Yukarıda belirtilenler, ürünle ilgili genel koşullar olup, ürün koşulları ve talep edilen belgeler nihai olarak Eximbank tarafından duyurulacaktır.